Potřebuji pomoc

Komu může být nadační příspěvek poskytnut

Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám, jejichž odborná či jiná činnost souvisí s činnostmi, které v rozsahu účelu nadačního fondu mohou přispět k naplnění účelu Nadačního fondu.

Nadační příspěvky se poskytují na základě smluvního vztahu. (vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku)

Nadační příspěvky nebudou poskytnuty na základě žádostí vedených zjevně nepoctivým záměrem.

 

Jak může být nadační příspěvek poskytnut

 • formou poskytování finančních prostředků
 • formou poskytování konkrétních věcí a služeb
 • formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí
 • jakoukoliv jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou

 

Jak mohu požádat o nadační příspěvek

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, použijte jeden z formulářů níže:

 

Fyzické osoby

  Souhlasím s podmínkami webu


   

  Právnické osoby

   Souhlasím s podmínkami webu

    
    

   Další způsoby:
   Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných případech dle svého uvážení, v souladu s účelem nadačního fondu.