Nabízím pomoc

Jak mohu pomoci

  • formou poskytování finančních prostředků
  • formou poskytování konkrétních věcí a služeb
  • formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí
  • jakoukoliv jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků vyšších než 10 000,- Kč bude zveřejňován ve výroční zprávě nadačního fondu.

 

Formy dárcovství

  • Individuální dárcovství – Jednorázový či pravidelný finanční příspěvek lze darovat přímo na účet Nadačního fondu Perfect Clinic, číslo účtu je 115-2851250277/0100. Hodnotu poskytnutého daru si fyzická osoba může odečíst od základu daně, dle § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, podrobnosti viz níže. V tomto případě vydáváme potvrzení o poskytnutí bezúplatného plnění pouze na vyžádání u výkonné ředitelky (Linda Skarlandtová , 602 211 276, linda@perfectclinicforseniors.cz).
  • Firemní dárcovství – Pokud má Vaše společnost zájem finančně podpořit Nadační fond Perfect Clinic, uzavřeme s Vámi darovací smlouvu a vystavíme Vám potvrzení o převzetí daru, na základě kterého je možné odečíst hodnotu poskytnutého daru od základu daně, dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu. Podrobnosti viz níže.
  • Věcné dary – Činnost našeho nadačního fondu můžete podpořit také poskytnutím věcného daru. Tyto dary příjímáme v sídle Nadačního fondu Perfect Clinic po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
  • Dobrovolnictví – Chcete-li nám pomoci formou bezúplatné dobrovolnické práce, kontaktujte nás, prosím, na naši emailovou adresu.

Vzor darovací smlouvy najdete zde.

 

Číslo účtu

Nadační fond Perfect Clinic má číslo účtu: 115-2851250277/0100

 

Daňová uznatelnost

Nadační fond vystaví Potvrzení o poskytnutí bezúplatného plnění.

Fyzické osoby : Ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Sčítají se všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních.
Právnické osoby : Ustanovení § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou právnické osoby uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních.