O nás

Každá doba má své důležité. A nic z toho není špatně. Možná jen žijeme ve šťastnější době, neb můžeme investovat do péče o sebe. Za tu možnost ale vděčíme generacím straším. Perfect Clinic pomáhá mládnout i stárnout. Perfect Clinic, centrum estetické medicíny, a jeho klienti podporují finančně péči o seniory. Přispět můžete i vy jakoukoliv částkou.

 

Co je Nadační fond Perfect Clinic

Pan MUDr. Roman Kufa, dat. nar. 15. února 1970, bydlištěm nábřeží Svobody 1263/2, 737 01 Český Těšín zřídil zakládací listinou ze dne 13.5.2016 za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících, Nadační fond Perfect Clinic.

 

Orgány Nadačního fondu Perfect Clinic

Zřizovatel: MUDr. Roman Kufa
Správní rada: MUDr. Roman Kufa , MUDr. Zdeněk Pros, Mgr. Linda Skarlandtová
Revizor: Ing. Marek Kufa

 

Poslání a cíle nadačního fondu

Nadační fond je zřizován za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, a to zejména formou zajištění podpory při činnostech v oblasti péče o seniory a podpory osob pečujících o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí a v zařízeních péči o seniory zajišťujících. Cílem činnosti nadačního fondu je trvalé vyřešení problematické situace seniorů nebo alespoň zlepšení kvality jejich života, zvyšování či udržení jejich soběstačnosti, pomoc seniorům, kteří mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem, zajistit jejich životní potřeby tak, aby senioři mohli zůstat v domácím prostředí a zachovat si tak pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, poskytnutí nejmodernějších kompenzačních pomůcek, díky kterým senioři mohou lépe zvládat nepříznivý zdravotní stav a cítit se tak lépe, včetně zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času, zajištění a zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o seniory pečující.

 

Činnost nadačního fondu

K dosažení cílů bude Nadační fond Perfect Clinic vykonávat tyto činosti:

  • soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu;
  • spolupracovat se subjekty působícími v oblasti péče o seniory;
  • poskytovat materiální či finanční pomoc subjektům pečujícím o seniory, kteří mají z důvodu nemoci či stáří problémy s pohybem;
  • poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem pořizování kompenzačních pomůcek pro seniory;
  • poskytovat materiální či finanční pomoc při zlepšování vybavení zařízení, ve kterých senioři tráví většinu času;
  • poskytovat materiální či finanční pomoc za účelem zajištění a zlepšení pečovatelské služby o seniory v místě jejich bydliště i v ostatních zařízeních o seniory pečující;
  • spolupracovat se státními orgány a orgány místí samosprávy;
  • vyvíjet aktivitu k zapojení občanské společnosti do problematiky života seniorů;
  • spolupracovat s médii a vyvíjet publikační činnost.