Skrze Nadační fond Perfect clinic for seniors jsme zatím letos pomohli dvou domovům seniorů.

Díky výběru našich kasiček, které jsou na recepcích našich klinik, jsme mohli pomoci seniorům ve dvou zařízeních:

Domov Seniorů Chodov od nadačního fondu získal finanční dar v hodnotě 14 tisíc korun, který slouží na nákup dvou televizí, pro klienty domova. Díky nim nyní mohou na každém patře ve společenských místnostech senioři sledovat své oblíbené pořady.

Dlouho také spolupracujeme s Domovem Sue Ryder, který se snaží pomáhat seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Sue Ryder jsme darovali finanční částku 15 tisíc korun, která slouží na potřebné rehabilitace klientů, které nejsou pro hrazené státem.